top of page
woman-5718089.jpg

Yetişkinler İçin

 • Stresle Başa Çıkma Sorunları

 • Travma ve Sonrası Stres Bozuklukları

 • Topluluk Önünde Konuşma Zorluğu

 • Dikkat ve Konsantrasyon Bozuklukları

 • Uyku Problemleri

 • Kendine Güven Sorunları

 • Atılgan Olamama (Kendini Ortaya Koyamama)

 • Kişilerarası İlişki Problemleri

 • Karşı Cins ile İlgili İlişki Problemleri

 • Cinsel Kimlik Sorunları, Eşcinsellik

 • Depresyon ve Kaygı Sorunları

 • Yas ve Kayıpla Başa çıkma

 • Boşanma Öncesi ve Sonrası Sorunları

 • Fobiler

 • Enerji Dengesizliklerine bağlı Bilişsel/fiziksel Sorunlar

 • Meridyenlerdeki ve çakralardaki Blokajlar

 • Bilinçaltı Blokajlar

Bireysel Psikoterapi

Psikoterapi, psikolojik ve psikososyal sorunlarının çözümünde kullanılan bir sağaltım yöntemidir. Bireysel ya da grup halinde uygulanır.

Psikoterapi, bireyin hayatla ilgili zorlanma ve sorunlarını nedenleri ve sonuçları ile anlamalarını sağlamak ve başa çıkma becerisi kazandırmaya yönelik bir çalışmadır.

45-60 dakikalık seanslar halinde, karşılıklı konuşma şeklinde yapılır.

Başa çıkma becerisini kazanan bireyler, hem mevcut sorunlarını çözmüş hem de daha sonraki dönemlerde karşılaşabileceği sorunlar için çözüm becerisi edinmiş olur.

yetişkin bireysel
womans-legs-887286.jpg

Emotional Freedom Tecniques (EFT)Duygusal Özgürlük Tekniği

Emotional Freedom Techniques (EFT) duygusal blokajların, fobilerin, bağımlılıkların, öfke, kaygı, nefret, üzüntü, suçluluk gibi olumsuz duyguların, yeme bozuklukları, sınav heyecanı, güvensizlik, yersiz korku gibi problemlerin ortadan kaldırılmasında kullanılan bir yöntemdir.

Kısa sürede, çok hızlı sonuç alınan bir tekniktir. EFT kısaca, iğnesiz akupunktur olarak tanımlanabilen, parmak uçlarıyla bedendeki bazı akupunktur noktalarına dokunulması yoluyla uygulanan bir enerji çalışmasıdır.

Enerji Psikolojisi ve Beden Psikoterapisi

Beden, zihin ve ruh bir bütündür. Zihinde olan her şey bedeni, bedende olan her şey zihni etkiler. Her duygu, bedende belli bir bölge ile bağlantılıdır. Bir duygu, ifade edilmediğinde ve bastırıldığında bedende tıkanıklıklar yaratmaya başlar. Özellikle travmalar bedende büyük izler bırakır. Bu tıkanıklıklar, bedende enerjinin düzgün akmasını engeller ve zaman içinde fiziksel hastalıklara yol açar. Düzgün akmayan enerji, bireyin hayatında psikolojik ya da fiziksel sorunlar yaratır. Enerji terapisi teknikleri meridyenlere, çakralara, temel ızgaraya, radyan devrelerine müdahale edilir ve bu sorunlar kısa bir sürede iyileşmeye başlar.

Beden psikoterapisi beden yönelimli bir psikoterapidir. Zihne odaklanan geleneksel psikoterapiden farklı olarak, bedenin kullanımına odaklanır. Terapi esnasında katılımcı sadece yaşadıkları ve duyguları hakkında düşünüp konuşarak çözüme ulaşamaz. Bazen uygun teknikler ile bilinçaltına ulaşmak ve arka plandaki korku, öfke, kaygı gibi duyguları su yüzüne çıkartmak gerekir.

Bilinç Altı Temizleme ve Programlama

Bilinçaltı, duygu, düşünce davranışlarımız üzerinde bilinçten çok daha etkili, çok daha belirleyici bir güçtür. Bilinç ile bilinçaltı çatıştığı zaman daima bilinçaltının dediği olur! Üstelik bunun farkında bile olmazsınız. “Çok istiyorum ama yapamıyorum”, “neden bunlar benim başıma geliyor”, “kendimi hep aynı tarz ilişkilerin içinde buluyorum” gibi cümleler kullanırsınız. Fakat bilinçaltı kalıplarınız izin vermediği sürece çok isteseniz de bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Bu şablonlar tekrar, tekrar, tekrar size aynı sonuca götürür. Bu kalıplar temizlenip, yeniden pragramlama yapıldığında ise, özgürce seçimler yapabilir, daha önce yapamadıklarınızı başarabilir ya da kurtulmak istediğiniz döngüsel ilişkilerden kurtulabilirsiniz.

Özellikle ikili ilişkilerde aradığını bulamayan, tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayan ya da para ve iş konusunda aradığını bulamayan, hep tıkanıklık yaşayan biriyseniz bu çalışma tam size göre.

yetişkin duygusal
yetişkin enerji
yetikşin bilinç altı
bottom of page