top of page

DUYGUSAL İYİLEŞMEDE ENERJİ PSİKOLOJİSİ TEKNİKLERİNİN KULLANIMI BEDENİN PSİKOTERAPİSİ

female-4234344.jpg
jump-2731641.jpg

İYİLEŞMEYE GİDEN YOLDA BEDENİN KULLANIMI

Beden zihin ve ruh ayrı düşünülemez. İnsan, beden-zihin-ruh üçlüsünden oluşan, çok boyutlu bir varlıktır.  Bunlardan birinde bir sorun varsa, bu sorun diğerlerinde de kendini gösterir. Örneğin sürekli öfke, kızgınlık, hırs, rekabet duyguları ile yaşayan bir insanın mide sorunları yaşaması ya da tepkilerini dile getiremeyen, susan, içe atan kişilerin boğaz sorunları yaşaması tesadüf değildir. Altında duygusal blokaj olmayan hastalık pek yok gibidir. Aynı şekilde, bu sistemlerden birinde sağlanan iyileşme de diğer sistemlerde kendini gösterir. Duygusal blokajı çözdüğünüzde beden de rahatlar. Bedeni gevşettiğinizde zihin de gevşer. Enerji akışını ters çevirdiğinizde bilişsel performansınız düşer. Bunun gibi daha pek çok örnek sayılabilir.

 

Bu eğitim programında, duygusal ve zihinsel iyileşmeye giden yolda bedenin kullanımını öğreneceksiniz. Hangi duygusal sorunlar için ya da hangi zihinsel problemler için hangi teknikleri kullanacağınızı, beden hareketleri yoluyla duygusal iyileşmeyi öğreneceksiniz.

1

Kullanılan teknikler nelerdir?

Kullanılan teknikler, basit beden hareketleri küçük dokunuşlar şeklindedir. Bazen evde bulunan basit malzemeler de yardımcı olarak kullanılabilir.

2

Kullanılan teknikler güvenli midir?

Kullanılan teknikler son derece güvenlidir. Girişimsel müdahaleler; derinin iğne ile delinmesi, kesilmesi, kanatılması, ilaç verilmesi, elektrik veya farklı elektromanyetik akımlar ile uyarılması gibi, tıbbi risk ihtiva eden uygulamalar içermez. Uygulama, enerjinin akmasını ve düzenlenmesini sağlamak üzere vücudun belirli bölgelerinin belirli şekillerde hareket ettirilmesine ya da uyarılmasına dayanmaktadır.

3

Bu teknikler hastalıkların  kullanılabilir? 

Tüm enerji terapilerinde olduğu gibi, burada da amaç, hastalıkların tedavisi değil, sağlığı korumaktır. Asıl amaç, kişinin beden- zihin- ruh olarak sağlıklı olması ve sağlıklı kalmasıdır. Bu sağlandığında, organlarda ve sistemlerde görülen fiziksel hastalıklarda da iyileşmeler görülür.  Semptomların tamamen ortadan kalktığı ya da hafiflediği gözlenebilir.

Ancak temel amaç semptomları ortadan kaldırmak değil, sağlığı bütünsel olarak tesis etmektir. Başvuran kişinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal tüm sorunları değerlendirerek, hepsinin kökünde yatan enerji dengesizliklerini tespit edilir ve bu dengesizlikler giderilir. Böylece de semptomlar ortadan kalkar ve sağlık oluşur.

Kuantum fiziğinin bilimsel olarak da bize gösterdiği gibi, insan bilinci odaklandığı şeyi yok edememekte, aksine  güçlendirmektedir. Bu sebeple enerji uygulamalarında hastalığa değil sağlığa odaklanılır.

4

Eğitimde hangi konulara değinilecektir?

Enerji psikolojisi ve beden terapileri hakkında temel bilgiler ve terimler

Vücudun enerjetik anatomisi

Vücudun enerjetik fizyolojisi

Enerji arındırma, dengeleme ve güçlendirme teknikleri

5 element teorisi

5

Kullanılan teknikler herkeste farklı mıdır?

Evet; her insan farklı olduğu için ona uygulanan seans da farklıdır. Hiçbir enerji terapisi seansı standart değildir. Başvuran kişinin yapısına, enerjisinin durumuna ve ihtiyaçları göre değişir.

6

Teknikleri kişi kendisine uygulayabilir mi?

Evet. Bu eğitimi alan kişiler, kimseye ihtiyaç duymadan yaşadıkları duygusal, zihinsel ve bedensel sorunlar için çalışma yapabilirler. Kişiler bu uygulamaları uyguladıkça beden zihin ve ruh sağlıklarında önemli değişikliler ve iyileşmeler fark ederler.

DUYGUSAL İYİLEŞMEDE ENERJİ PSİKOLOJİSİ TEKNİKLERİNİN KULLANIMI BEDENİN PSİKOTERAPİSİ

640xauto1.jpeg
Okyanustan Yoga
Yoga by the Ocean_edited_edited.png

ENERJİ MERİDYENLERİ İLE ÇALIŞMAK

İnsan, yaşam enerjisi ile dolu bir varlıktır. Sadece bir bedenden ibaret olmadığı gibi, beden de sadece dokulardan ibaret değildir.  İnsan bedeninde kan dolaşımı gibi, lenf dolaşımı gibi, bir de enerji dolaşımı vardır. Enerji, bedende birtakım yapılar, kanallar ve noktalar vasıtasıyla akmaktadır.  Bu yapılar bedenin enerjetik anatomisini oluşturmaktadır.

Enerji anatomisinin yapılarından birisi meridyenlerdir. Meridyenler, enerjiyi taşıyan dolaşım hatlarıdır. Bu hatların her zaman açık olması ve enerjiyi düzgün bir şekilde taşıması gerekir. Bu, ruhsal ve fiziksel sağlığın ön şartıdır. Dolaşımda ortaya çıkacak tıkanıklıklar, zaman içinde birtakım ruhsal ve fiziksel sorunlara yol açar. Tıpkı kan damarı tıkandığında beslenemeyen dokunun kangren olması gibi.

Bu eğitimde meridyenlerle çalışmayı öğrenecek ve meridyen terapisi teknikleriyle uygulamalar yapacaksınız.

1

Meridyen Terapisi nedir?

Meridyen terapisi, bedenin enerji anatomisinin en önemli unsurlarından birisi olan enerji meridyenleri üzerinde çalışmalar yapmayı sağlayan ve zihin beden ve ruh sağlığını esas alan bir yaklaşımdır.

2

Meridyen Terapisinde kullanılan teknikler nelerdir?

Teşhis için kullanılan yöntem kinesyolojinin bir tekniği olan kas testidir. Eğitimde teşhis için kas testinin nasıl uygulanacağı öğretilir.  Teşhis sonrası yapılan müdahaleler ise, vücudun belirli bölgelerine uygulanan nazik el teması, hafif dokunuşlar ya da vuruşlar şekkindedir. Bu yöntem çok basit ve nazik görünmesine rağmen etkisi çok derin ve güçlüdür. Meridyen terapisi tekniklerinden en bilineni akupunkturdur.

3

Meridyen Terapisinin akupunktur ve akupressur ile farkları nelerdir?

Akupunktur ve akupressur da meridyen terapisi teknikleridir. Meridyenlerin güçlendirme ve boşaltma noktaları kullanılarak uygulanırlar. “Aku-punktur”, “noktalara iğne batırılması” anlamına gelir. “Aku-pressur” ise “noktalara basınç uygulanması” anlamına gelmektedir.  Bu eğitimde öğretilen Meridyen Terapisi teknikleri, acısız, çok daha nazik ve uygulanması daha kolay tekniklerdir. Klinik ortam gerektirmeden her yerde uygulanabilecek özellikte tekniklere yer verilmiştir.

4

Meridyen Terapisi güvenli midir?

Meridyen Terapisi, son derece güvenlidir. Girişimsel müdahaleler; derinin iğne ile delinmesi, kesilmesi, kanatılması, ilaç verilmesi, elektrik veya farklı elektromanyetik akımlar ile uyarılması gibi, tıbbi risk ihtiva eden uygulamalar içermez. Uygulama, enerjinin akmasını ve düzenlenmesini sağlamak üzere vücudun belirli bölgelerine nazik el teması ya da dokunuşlar şeklindedir.

5

Meridyen Terapisi hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir?

Tüm enerji terapilerinde olduğu gibi, Meridyen Terapisinde de amaç, hastalıkların tedavisi değil, sağlığı korumaktır. Meridyen Terapisi bütünsel bir yaklaşımdır. Kişinin beden- zihin- ruh olarak sağlıklı olmasını ve sağlıklı kalmasını amaçlar. Meridyenlerdeki akışın düzelmesiyle birlikte organlarda ve sistemlerde görülen fiziksel hastalıklarda da iyileşmeler görülür.  Kuantum fiziğinin bilimsel olarak da bize gösterdiği gibi, insan bilinci odaklandığı şeyi yok edememekte, aksine güçlendirmektedir. Bu sebeple enerji uygulamalarında hastalığa değil sağlığa odaklanılır.  Meridyen terapisinde her hastalığa özel, farklı bir semptomatik tedavi uygulanmaz. Amaç semptomları ortadan kaldırmak değil, sağlığı bütünsel olarak tesis etmektir. Başvuran kişinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal tüm sorunları değerlendirerek, hepsinin kökünde yatan enerji dengesizliklerini tespit edilir ve giderilir. Böylece de sağlık oluşur.

6

Eğitimde hangi konulara değinilecektir?

Katılımcılara Meridyen terapisi tekniklerini öğretmeden önce bedenin enerji anatomisi öğretilmektedir. Enerji eğitimleri için en büyük mesele olan soyutluk sorununu çözebilmek için, enerjinin fizyolojik ve anatomik olarak kavranması sağlanmaktadır. Ardından;

14 Temel Meridyen ve Özellikleri

Meridyenlere Enerji Testi Uygulama

Meridyen Nörolenfatik Noktaları ile Çalışma

Meridyenleri Dengeleme

Meridyenlerdeki Tıkanıklıkları Açma

Günün Saatlerine Göre Meridyen Akışları

Kutupluluk teorisi ve Meridyenler

5 Element Teorisi ve Meridyenler

Konuları işlenmektedir.

7

Meridyen Terapisi uygulamaları herkeste farklı mıdır?

Evet; her insan farklı olduğu için ona uygulanan seans da farklıdır. Meridyen Terapisi seansları standart değildir. Başvuran kişinin yapısına, enerjisinin durumuna ve ihtiyaçları göre değişir.

8

Kişi kendine Meridyen Terapisi uygulayabilir mi?

Meridyen Terapisi’nin sunduğu en önemli avantajlardan biri, kişiye kendi kendine uygulama yapabilme fırsatı sunmasıdır. Bu eğitimi alan kişiler, kimseye ihtiyaç duymadan yaşadıkları sağlık sorunlarına çalışabilmektedir. Bu kendi kendine tedavi metodu, eğitimi alan kişinin kendi bedenindeki belirli hatlara ya da noktalara belli bir tarzda ve belli bir süreyle dokunmasından ibarettir. Kişiler bu uygulamaları her gün uyguladıkça beden zihin ve ruh sağlıklarında önemli değişikliler ve iyileşmeler fark ederler. Yeterli ustalığa kavuşan kişiler başkalarına da uygulama yapabilirler.

DUYGUSAL İYİLEŞMEDE ENERJİ PSİKOLOJİSİ TEKNİKLERİNİN KULLANIMI BEDENİN PSİKOTERAPİSİ

Vucudumuzdaki-Cakra-Noktalari-ve-Cakra-Temizligi.jpg.webp
Hamle

ÇAKRALARLA ÇALIŞMAK

İnsan, beden-zihin-ruh üçlüsünden oluşan, çok boyutlu bir varlıktır. İnsan bedeninde kan dolaşımı gibi, lenf dolaşımı gibi, bir de enerji dolaşımı vardır. Enerji, bedende birtakım yapılar, kanallar ve noktalar vasıtasıyla akmaktadır. Fiziksel ve ruhsal sağlığın korunması için, bu yapı ve kanalların açık olması, düzgün çalışması ve enerjinin bedende sorunsuzca akması gerekir. Bu yapılar bedenin enerjetik anatomisini oluşturmaktadır.

Enerji anatomisinin yapılarından en bilineni çakralardır. Çakralar, yaşam enerjisinin alınmasını ve enerji alış verişini sağlayan büyük enerji istasyonlarıdır. Sağlıklı, yaşam enerjisi yüksek ve kendini ortaya koyabilen etkin bir insan olabilmek için çakraların açık ve enerji akışının temiz olması şarttır. Çakralar negatif enerji ile dolmuş ve tıkanmışsa, vücuttaki enerji akışı da aksar. Bu aksama zaman içinde birtakım ruhsal ve fiziksel sorunlara yol açar.

Bu eğitimde çakralarla çalışmayı öğrenecek ve çakra terapisi teknikleriyle uygulamalar yapacaksınız.

1

Kullanılan teknikler nelerdir?

Kullanılan teknikler, basit beden hareketleri, el hareketleri küçük dokunuşlar ve meditasyonlar şeklindedir.

2

Kullanılan teknikler güvenli midir?

Kullanılan teknikler son derece güvenlidir. Girişimsel müdahaleler; derinin iğne ile delinmesi, kesilmesi, kanatılması, ilaç verilmesi, elektrik veya farklı elektromanyetik akımlar ile uyarılması gibi, tıbbi risk ihtiva eden uygulamalar içermez. Uygulama, enerjinin akmasını ve düzenlenmesini sağlamak üzere uygulanan nazik hareketlere dayanmaktadır.

3

Bu teknikler hastalıkların tedavisinde kullanılabilir?

Tüm enerji terapilerinde olduğu gibi, burada da amaç, hastalıkların tedavisi değil, sağlığı korumaktır. Asıl amaç, kişinin beden- zihin- ruh olarak sağlıklı olması ve sağlıklı kalmasıdır. Bu sağlandığında, organlarda ve sistemlerde görülen fiziksel hastalıklarda da iyileşmeler görülür.  Semptomların tamamen ortadan kalktığı ya da hafiflediği gözlenebilir. Ancak temel amaç semptomları ortadan kaldırmak değil, sağlığı bütünsel olarak tesis etmektir. Başvuran kişinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal tüm sorunları değerlendirerek, hepsinin kökünde yatan enerji dengesizliklerini tespit edilir ve bu dengesizlikler giderilir. Böylece de semptomlar ortadan kalkar ve sağlık oluşur.

Ancak spesifik olarak her çakranın ilgili olduğu beden bölgeleri ve hastalıklar bellidir. Bunlar söz konusu olduğunda o çakra ile spesifik uygulamalar da yapılmaktadır.

4

Eğitimde hangi konulara değinilecektir?

Enerji psikolojisi ve beden terapileri hakkında temel bilgiler ve terimler

Vücudun enerjetik anatomisi

Kök çakra

Sakral çakra

Solar pleksus çakrası

Kalp çakrası

Boğaz çakrası

Alın çakrası

Taç çakra

Bilinmeyen diğer 5 çakra (şu an 12 çakra açık haldedir)

Hayvanlarda Çakralar

Çakralar ile çalışma teknikleri

Çakra meditasyonları

5

Kullanılan teknikler herkeste farklı mıdır?

Evet; her insan farklı olduğu için ona uygulanan seans da farklıdır. Hiçbir enerji terapisi seansı standart değildir. Başvuran kişinin yapısına, enerjisinin durumuna, hastalığına ve ihtiyaçları göre değişir.

6

Teknikleri kişi kendisine uygulayabilir mi?

Evet. Bu eğitimi alan kişiler, kimseye ihtiyaç duymadan yaşadıkları duygusal, zihinsel ve bedensel sorunlar için çalışma yapabilirler. Kendilerine ve başkalarına uygulama yapabilirler. Kişiler bu uygulamaları uyguladıkça beden zihin ve ruh sağlıklarında önemli değişikliler ve iyileşmeler fark ederler.

DUYGUSAL İYİLEŞMEDE ENERJİ PSİKOLOJİSİ TEKNİKLERİNİN KULLANIMI BEDENİN PSİKOTERAPİSİ

couple-eft-tapping-technique-1296x728-header.jpeg
Stresli Kadın

EMOTİONAL FREEDOM TECHNİQUES (EFT)

EFT, dilimize Duygusal Özgürlük Tekniği olarak çevrilen Emotional Freedom Techniques'in kısaltılmış halidir. Öğrenmesi ve uygulaması son derece kolay ve çok etkili bir tekniktir.

EFT’yi, kaygı, korku, fobi, günlük stresler, bağımlılık, öfke, acı, üzüntü, suçluluk, kilo verme, uyku düzensizlikleri, sınav heyecanı, gibi birçok problemde kullanabilirsiniz. EFT, sanılanın aksine, sadece psikolojik rahatsızlıklarda değil, tüm fiziksel rahatsızlıklarda kullanılabilir.

 

Bu eğitimde EFT’nin temel prensiplerini öğrenecek ve uygulama yetkinliği kazanacaksınız.

Enerji bedenimizdeki akımlar EFT ile yeniden düzenlenebilir ve bizleri fiziksel rahatsızlıklara kadar götüren enerji akımının durağanlığı ve blokajları ortadan kalkabilir

Stressed Woman_edited.png

1

EFT  nedir?

EFT bir Enerji Psikolojisi Tekniğidir. Daha özelleştirerek söylersek, bir meridyen terapisi tekniğidir. Parmak uçlarıyla bedendeki bazı meridyen noktalarına dokunulması yoluyla uygulanan bir enerji çalışmasıdır.  İğnesiz akupunktur olarak tanımlanabilen meridyen terapileri, 5000 yıl öncesine dayanan kadim Çin Tıbbı öğretilerine dayanmaktadır.

Temel prensibi, yaşanan bir olayın ya da ifade edilmemiş duyguların kişinin enerji bedeninde tıkanıklıklar veya aksamalar oluşturması, bu nedenle düzgünce akamayan enerjinin zihinsel, duygusal ya da bedensel rahatsızlıklara yol açmasıdır. EFT sürecinin gerekleri yerine getirilerek, enerji kanallarının uç noktalarına uygulanan hafif vuruşlar ile bu tıkanıklıklar açılır ve enerji akisim sağlanır. Böylece olumsuz duygular ve bazı bedensel rahatsızlıklar ortadan kalkar. Alınan sonuçlar hızlı ve kalıcıdır.

2

EFT'de Kullanılan teknikler nelerdir?

EFT’de sadece parmak uçlarıyla bedendeki bazı noktalara vuruşlar uygulanır ve bazı göz hareketleri kullanılır.

3

Meridyen Terapisi ile EFT’nin farkları nelerdir?

EFT uygulanırken tüm meridyen ele alınmaz. Sadece meridyenlerin başlangıç ya da bitiş noktaları kullanılır. Merdiyen terapisinde ise her bir meridyen tel tek ele alınır, güçlendirme, boşaltma ya da akış düzenleme çalışılır.

4

EFT güvenli midir?

EFT son derece güvenlidir. Tekniğin yan etkisi ya da olumsuz etkisi yoktur. Girişimsel müdahaleler; derinin iğne ile delinmesi, kesilmesi, kanatılması, ilaç verilmesi, elektrik veya farklı elektromanyetik akımlar ile uyarılması gibi, tıbbi risk ihtiva eden uygulamalar içermez. Ancak şizofreni, kişilik bozukluğu ve bipolar tanısı almış hastaların eğitime katılması uygun değildir.

5

EFT ne için kullanılabilir?

EFT’yi, kaygı, korku, fobi, günlük stresler, bağımlılık, öfke, acı, üzüntü, suçluluk, kilo verme, uyku düzensizlikleri, sınav heyecanı, gibi birçok problemde kullanabilirsiniz. EFT, sanılanın aksine, sadece psikolojik rahatsızlıklarda değil, tüm fiziksel rahatsızlıklarda kullanılabilir.

6

Eğitimde hangi konulara değinilecektir?

EFT’nin altında yatan temel enerji prensipleri

EFT kullanım alanları

EFT uygulama prosedürleri

7

Kişi kendine EFT uygulayabilir mi?

EFT’nin sunduğu en önemli avantajlardan biri, kişiye kendi kendine uygulama yapabilme fırsatı sunmasıdır. EFT her yerde kolaylıkla uygulanabilecek, pratik bir tekniktir. Uzun zaman gerektirmediği için de her durumda rahatlıkla kullanılabilir. Kişiler bu tekniği düzenli olarak uyguladıkça beden zihin ve ruh sağlıklarında önemli değişikliler ve iyileşmeler fark ederler. Yeterli ustalığa kavuşan kişiler başkalarına da uygulama yapabilirler.

bottom of page