top of page
pexels-thiszun-(follow-me-on-ig-fb)-1116302.jpg

Gençler İçin

 • Okul ve Sınav Kaygısı

 • Dikkat ve Konsantrasyon ile İlgili Sorunlar

 • Öğrenme ve Hafıza Problemleri

 • Topluluk Önünde Konuşma, Sunum Yapma Zorluğu

 • Stresle Başa Çıkma Sorunları

 • Kendine Güven Sorunları

 • Atılgan Olamama (Kendini Ortaya Koyamama)

 • Kişilerarası İlişki Problemleri

 • Aile İlişkilerinde Çatışmalar

 • Karşı Cins ile İlgili İlişki Problemleri

 • Cinsel Kimlik Sorunları, Eşcinsellik

 • Ergenlik Çağı Sorunları

 • Kaygı Bozuklukları

 • Fobiler

 • Enerji Dengesizliklerine bağlı Bilişsel/fiziksel Sorunlar

 • Meridyenlerdeki ve çakralardaki Blokajlar

 • Bilinçaltı Blokajlar

 • Meslek Seçimi Rehberliği

 • Kendini Tanıma ve Bireysel Gelişim

Bireysel Psikoterapi

Psikoterapi, psikolojik ve psikososyal sorunlarının çözümünde kullanılan bir sağaltım yöntemidir. Bireysel ya da grup halinde uygulanır.

Psikoterapi, bireyin hayatla ilgili zorlanma ve sorunlarını nedenleri ve sonuçları ile anlamalarını sağlamak ve başa çıkma becerisi kazandırmaya yönelik bir çalışmadır.

45-60 dakikalık seanslar halinde, karşılıklı konuşma şeklinde yapılır.

Başa çıkma becerisini kazanan bireyler, hem mevcut sorunlarını çözmüş hem de daha sonraki dönemlerde karşılaşabileceği sorunlar için çözüm becerisi edinmiş olur.

gençler bireysel
pexels-polina-zimmerman-3958413.jpg

Emotional Freedom Tecniques (EFT)Duygusal Özgürlük Tekniği

Emotional Freedom Techniques (EFT) duygusal blokajların, fobilerin, bağımlılıkların, öfke, kaygı, nefret, üzüntü, suçluluk gibi olumsuz duyguların, yeme bozuklukları, sınav heyecanı, güvensizlik, yersiz korku gibi problemlerin ortadan kaldırılmasında kullanılan bir yöntemdir.

Kısa sürede, çok hızlı sonuç alınan bir tekniktir. EFT kısaca, iğnesiz akupunktur olarak tanımlanabilen, parmak uçlarıyla bedendeki bazı akupunktur noktalarına dokunulması yoluyla uygulanan bir enerji çalışmasıdır.

Rehberlik ve Danışmanlık

Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe geçişte köprü görevi gören, birçok bedensel ve psikososyal değişimin bir arada yaşandığı uzun dönemin genel adıdır. Batı kaynaklarında 11-12 yaşlarında başladığı, 18-19 yaşlarında tamamlandığı yazsa da, bizim toplumsal özelliklerimiz göz önüne alındığında, o yaşlarda ergenliğin getirdiği bedensel değişimlerini yaşasak da, psikososyal değişimleri ancak 17-18 yaşlarında yaşamaya başladığımızı ve asıl ergenliğin üniversite yıllarında yaşandığını söyleyebiliriz. Çünkü bizim toplumumuzda bir gencin ailesinden bağımsızlaşabilmesi ve bireysel kararlar alabilmesi ancak bu yaşlarda olabilmektedir. Bireyin ergenliği tamamlayıp genç yetişkinlik evresine geçmesi ise, üniversiteyi bitirip, iş dünyasına katılması ile olmaktadır.

Ergenlik dönemi uzundur ve önemli bireysel farklılıklar gösterir. Her bireyde bu dönemin ne zaman başlayacağı, nasıl gelişeceği ve ne zaman sona ereceği değişir. Bireyin hangi uyum problemleri ile karşılaşacağı, bunlarla nasıl başa çıkacağı, bu dönemden ne tür öğrenmelerle çıkacağı kişisel bir süreçtir.

Bu dönemin başlıca sıkıntıları ise, yalnızlık ve buna eşlik eden yabancılaşma hissi, bedeninde meydana gelen değişimlere uyum sağlama, hormonal değişimler, duygusal iniş çıkışlar; sebepsiz öfke patlamaları, durup dururken ağlamalar ve sinirlilik halleri olmaktadır.

Ayrıca okulda başarılması gereken görevler, üniversite hayatına uyum ve aile ile yaşanan özerklik çatışmaları, ergenin hayatında önemli rol oynayan başlıca meseleler olmaktadır.

Ergenlik döneminde yapılacak rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta amaç Ergenin;

 • Karşılaştığı sorunlarla başa çıkmada güçlü ve gerçekçi,

 • Amaca yönelik çözümler üretebilen,

 • İş ve meslek seçimi ile ilgili kararlarını oluşturmuş,

 • Kendisini, ilgi ve yeteneklerini açısından tanımış,

 • Güçlü ve zayıf yönlerini bilen ve tolare edebilen,

 • Arkadaş grubu edinme ve bir gruba ait olma ile ilgili çatışmalarını çözmüş,

 • Cinsel çatışmalar azalmış,

 • Yaşam değerleri ile ilgili sorgulamaları artmış

 • Toplum değerlerini içselleştirmiş ve kendi etik anlayışını oluşturmaya başlamış

 • Ailesi ile ilişkilerde çatışmaları azalmış

bir genç yetişkin olmasını sağlamaktır.

gençler duygusal
gençler rehberlik
bottom of page