top of page

Yaşlılık Döneminde Ortaya Çıkan Bilişsel Bozukluklar ve Psikososyal Destek

Emel KALINKILIÇ

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, yaşlılık adını verdiğimiz dönem de uzamakta ve gerek ülkemizde gerekse dünyada yaşlı nüfusu artmaktadır.

Yapılan araştırmalar, gelecek yıllarda yaşlı nüfusun, yaşlılığın ve yaşlılık hastalıklarının en önemli çalışma alanlarından olacağını göstermektedir. Bu sebeple de yaşlılık dönemi bilim insanları ve araştırmacıların ilgi odağı olmuş, bu konuda yapılan çalışmalar artmış, hatta bu döneme ait konular bazı disiplinler için başlı başına bir çalışma konusu haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda da bu çalışmaların artması beklenmektedir. Hemen hemen tüm disiplinler için hedef, yaşlılıkta yaşam kalitesini yükseltmek ve bireylerin yaşamlarını sağlıklı ve verimli geçirebilmelerini sağlamaktır. Bu bakış açısıyla, yaşlılıkta yaşam kalitesi ve verimlilik için bedensel sağlık kadar akıl sağlığının da önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Ancak yaşlanmayla birlikte beyin yapısında bir takım değişimler meydana gelmektedir. Bu değişimler de bireyin bilişsel kapasitesinde, yetilerinde ve becerilerinde değişikliklere yol açmaktadır. Bellek, dikkat, dil, görsel-mekansal işlevler ve yönetici işlevler değişimin ve bozulmanın en sık görüldüğü bilişsel alanlardır. Bu alandaki bozulmalar, yaşlı bireyin davranışlarını dramatik ölçülerde değiştirmekte ve hem birey hem de onunla birlikte yaşanlar için günlük hayatta yeni düzenlemeler yapmayı gerektirmektedir. Alzheimer tipi demans bu konuda en yaygın olarak bilinen hastalıktır. Eğer siz de yaşlılarla çalışan ve çalışmak isteyen tüm meslek grubuna dahilseniz ya da ailenizdeyakın çevrenizde Demans ya da Alzheimer hastasıyla yaşıyorsanız bu konuda benden bireysel seans alabilir ya da açtığım eğitimlere katılabilirsiniz. Amaç: Yaşlılıkta oluşan bilişsel bozulmaları-değişiklikleri tanımak ve yaşlı / demanslı bireye sahip ailelere verilecek psikososyal destek konusunda beceri kazandırmak. Seans ya da eğitim ile verilecekler: Yaşlılıkta oluşan bilişsel değişimler-bozulmalar Demans türleri Yaşlılık depresyonu ile demans farkı
Demanslı bireye sahip ailelere verilecek psikososyal destek Günlük yaşamda gereken ev içi ve ev dışı düzenlemeler

bottom of page